Mva terminer forfall

Termin: Januar og Februar, forfall 10. Merverdiavgift Innlevering hver annen måned til følgende datoer: 1. Du behøver ikke levere mva-meldingen for terminer hvor avgiftsbeløpet er mindre.

Forsinkelsesrenten (morarenten) ved betaling av merverdiavgift etter forfall . Moms eller merverdiavgift er noe mange som starter bedrifter har spørsmål om. Dersom forfall er på en helgedag eller helligdag har man utsatt frist med betaling til første virkedag. Etterskuddsskatt betales over tre terminer.

Innsending av omsetningsoppgave, betaling av merverdiavgift (6.termin). Frist for levering av oppgave og innbetaling av merverdiavgift for de som leverer annenhver måned. Faller datoen på en helgedag, flyttes . A-melding: Frist for innsending av A-melding er alltid den 5. Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skulle fra og med 1. Forfall fjerde termin merverdiavgift – betalingsproblemer som følge av avvikling av den norske filial av Kaupting Bank.

Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter . Tilleggsforskudd er en frivillig . Dersom du ikke har betalt ved forfall vil tilleggsavgift påløpe.

Bokføringen av merverdiavgift må tilpasses den nye mva-meldingen, fra 1. Hva betyr ny MVA-melding for din bedrift? Det innebærer at den skal brukes første gang for to-måneders-terminen med forfall 10. Forskuddsskatt betales over to terminer, evt. I de tilfellene fristen eller forfallet faller på en lørdag, søndag, helligdag. Forskotsskatt personleg næringsdrivande – betaling 1. Kompensasjonsmelding for MVA – 3. Jevnaker, Forfall april, Forfall oktober.

Gran, Forfall april, Forfall oktober. Det beregnes ikke MVA for disse gebyrene. Det nærmer seg årets første forfall på kringkastingsavgiften – også kalt NRK-lisensen:. Gebyret fastsettes etter selvkost og etter prinsippet om at forurenser skal betale. Omsetningsoppgave og mva på elektroniske tjenester (VOES) – frist for.

De fleste frister og forfall er lovbestemt. Tilkoblingsavgift for vann: kr 16. Ordre – fanen, Disponibel kreditt (ekskl mva).