Mattilsynet ikt

Du blir nå sendt videre til innloggingssidene til ID-porten. Tone Celius_Direktør HR og økonomi (2), Direktør avdeling HR og økonomi Tone Celius. Per Håvard Pedersen, Direktør avdeling IKT, Per .

IKT-direktør – Vi søker en trygg og faglig sterk leder som kombinerer strategiske evner med en operativ arbeidsstil, og som motiveres av det totale. Norwegian Food Safety Authority. Som organ skal de blant annet fremme folke-, plante-, . IKT-sikkerhet for alle involverte .

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Søker må være fortrolig med bruk av IKT-verktøy. Bevisstheten rundt informasjonssikkerhet varierer, men flertallet mener informasjonssikkerheten blir ivaretatt av leverandøren av IKT-systemer. Se, et offentlig it-prosjekt får skryt! HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT OM FELLES IKT-ARKITEKTUR.

Saksbehandler: Hilde Marie Husebye. Besøksadresse: Ullevålsveien 7 Oslo. Markedsorientert leder, teambygger – Digitalisering og IKT, erfaring fra offentlig.

Change IT from technical to business- and market oriented focus.

Veileder til internkontroll (IK-Mat). Internrevisjon og IKT-basert utviklingsarbeid. SystemutviklerItera Norge ASKonsulent og rådgivning, IT. Konkurransegrunnlag Rammeavtale for konsulenttjenester IKT-området Tilbudsfrist: 5. Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 6. Kontrakten er den største Evry har signert i . Tabellen under viser utvalgte volumtall. Tallene er ytterligere kommentert rapporten.

Kvalex samler, koder og distribuerer hyperrelevante anbud til nettverkets medlemmer. Henvendelser om læreplasser skal gå. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) – ledig læreplass – send søknad direkte til.

Siste datasett for organisasjon. Kravpunkter for smilefjestilsyn på serveringssteder. Data fra smilefjestilsyn gir en .