Eddiksyre datablad

Databladet er utarbeidet ved hjelp av HMS-sensor. Den er en klar lettflytende væske med en stikkende lukt. Eddik er en syre og kan være etsende på slimhinner og hud.

Vanlig husholdningseddik på og eddik er ikke etsende ved vanlig bruk. Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon om EDDIKSYRE. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad.

Lenken vil gi den siste versjonen av dette datablad med aktiv status.

Produkt, allergen og næringsinformasjon for Eddik klar , IDUN fra Orkla Foods AS levert av Matinfo. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD. Søk legehjelp hvis symptomene . Erstatter sikkerhetsdatablad fra. Mapesil AC er en siliconfugemasse med eddiksyre kryssbinding, som brukes til fuging av glass, keramikk og anodisert . Under herdingen avgir produktet små mengder eddiksyre som kan irritere. Se datablad for de stoffene som er valgt.

OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

Små mengder eddiksyre-damp kan antennes, men produktet er ellers ikke . Produktet herder med vann eller fuktighet og frigjør noe eddiksyre. Ingen særlige forholdsregler er nodvendig. Ved kontakt med fuktighet avgis eddiksyre som irriterer øynene og åndedrettsorganene. Detaljer om leverandører som stiller datablad til rådighet.

Spor av syrer (maursyre, eddiksyre). Eddiksyre frigis sakte ved kontakt med fuktighet. Avgir små mengder etsende eddiksyre ved herding. Husk at eddik er en syre og må behandles som alle andre syrer.

DPI Mikronut – Calsium, liter. Kontakt lege og vis dette databladet. Ved herding frigis en liten mengde eddiksyre Unngå kontakt med hud og. MEK) fortynnet kaliumhypokloritt perkloretylen.

HMS-datablad er tilgjengelig for profesjonelle brukere på.